Електролікування

Апарати для електролікування
Апарати для електролікування моделі «МІТ-ЕП», «МІТ-ЕФ», «МІТ-ЕФ2» застосовуються для виконання різних варіантів електролікування імпульсним або постійним електричним струмом, таких як гальванізація, електрофорез, елекросон, електрочастотна і інтерференційна терапія.
Гальванізація – метод застосування з лікувальною метою сталого електричного струму малої сили (до 50 мА) і низької напруги (до 50 В). Під час використання черезшкірної методики впливу сталий струм проходить у тканини через потові й сальні залози, а також точки акупунктури.
Під впливом сталого електричного струму в біологічних тканинах відбувається дисоціація води, солей, білків та інших речовин на іони та заряджені частинки. Їхнє переміщення призводить до складних біофізичних процесів. У тканинах змінюється кількісне і якісне співвідношення іонів біля мембрани клітин, кислотно-лужний стан тканинного середовища, осмотичні процеси, проникність мембран, збудливість клітин, окислювально-відновлювальні та ферментативні процеси, посилюється крово- і лімфообіг, стимулюються обмінно-трофічні процеси, прискорюються процеси регенерації нервової, кісткової і сполучної тканин. Водночас, внаслідок фізико-хімічних процесів, під катодною прокладкою відзначається порівняно більший стимулюючий вплив, розвивається посилення функції органів проекції, а під анодною – відносно м’якший ефект, що супроводжується зниженням функції органу-мішені.
Лікарський електрофорез – це метод поєднаного одночасного впливу на пацієнта електричним струмом і певною лікарською речовиною, що вводиться в тканини за допомогою струму. Для електрофорезу використовують препарати, які в електричному полі не втрачають свої фармакологічні властивості, коли розпадаються на іони або абсорбують іони на себе. Завдяки тому, що ліки знаходяться в іонізованій формі, а реактивність організму під впливом електричного струму підвищується, навіть такі невеликі кількості препарату надають бажану дію. Крім того, депонування препарату у вигляді активної іонізованої форми в шкірі дозволяє значно пролонгувати його дію.
Застосування імпульсного режиму впливу на терапевтичних частотах забезпечує додатково:
– зняття спастичної реакції шкіри на зовнішні подразники у вигляді електричного струму препарату;
– виконання одночасно з електрофорезом електрочастотної терапії струмами Фолля;
– підсилення дії препаратів за рахунок специфічної, резонансної дії електричного струму.

Застосування апарату найефективніше під час лікування:

  • захворювань периферичної нервової системи (міжреберна невралгія, ішіас);
  • травматичних ушкоджень;
  • функціональних захворювань центральної нервової системи;
  • захворювань серцево-судинної системи;
  • захворювань травної системи;
  • захворювань опорно-рухового апарату;
  • ревматичних захворювань суглобів, сухожилок;
    захворювань шкіри та інше.