Про нас

Для розробки інноваційних технологій у медичній та психологічній реабілітації, а також виробництва високоефективної медичної апаратури провідними спеціалістами України у 1991 році було засновано Науково-методичний центр «Медичні інноваційні технології» (НМЦ “Медінтех”).

За понад тридцятирічний досвід плідної роботи «НМЦ Медінтех» став провідним українським розробником та виробником апаратури для медичної реабілітації, фізіотерапії, косметології та бальнеології.

Головним досягненням співробітників нашого центру є розробка та популяризація нового напряму у медичній реабілітації та курортології – багаторівневий підхід із використанням низькоінтенсивної фізіотерапії, засновником якої став доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії України, лауреат Республіканської премії ім. В.К. Семінського,  заслужений діяч науки та техніки України Самосюк Іван Захарович.

Під його керівництвом, у співпраці із проф. Лисенюком В.П. та Лиманським Ю.П. на кафедрі медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології КМАПО ім. П.Л. Шупика було розпочато дослідження, а в подальшому впровадження у реабілітаційну практику високоефективних інноваційних методів фізіотерапії, заснованих на багаторівневому принципі впливу на різні функціональні системи організму, поєднаного застосування взаємопідсилюючих преформованих фізичних факторів і їх резонансному принципі застосування. У цей період було проведено фундаментальні дослідження з написанням та успішним захистом понад 20 дисертаційних робіт.

За час своєї діяльності співробітниками НМЦ «Медінтех»:

  • розроблено та впроваджено у виробництво понад 32 базові моделі та 45 модифікацій апаратури для електропунктурної діагностики, фізіопунктури, медичної та психологічної реабілітації, фізіотерапії та косметології. Апаратура, що випускається, внесена до Державного реєстру медичної техніки, дозволеної до застосування на території України. Отримано понад 150 патентів України на винаходи та корисні моделі, 4 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на інтелектуальну власність;
  • виконано 5 широкомасштабних науково-дослідних робіт у галузі практичного застосування у медичній та психологічній реабілітації методів фізіотерапії та фізіопунктури;
  • видано близько 50 монографій та понад 40 науково-методичних посібників щодо застосування фізичних факторів у клінічній, реабілітаційній та курортній практиці. Співробітниками «НМЦ Медінтех» опубліковано понад 290 статей;
  • проведено 7 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, а також 42 школи-семінари, на яких пройшли навчання роботі з медичною технікою нового покоління понад 1000 лікарів та медичних сестер.

Апаратуру та технології НМЦ “Медінтех” знають і застосовують на практиці майже у 20 країнах світу!

На нашому підприємстві розроблена та впроваджена система управління якістю відповідно з вимогами стандарту ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання». Основною метою розробки є створення впевненості в тому, що наше підприємство буде стабільно виконувати вимоги замовників до якості продукції. Для цього ми упорядковуємо та приводимо у відповідність зі стандартом діяльність по аналізу технічної документації, укладанню договорів, закупівлі та продажу продукції. Для того, щоб розроблена система управління якістю найбільшою мірою відображала потреби замовників, ми просимо Вас заповнити прикладену анкету. Це повинно допомогти нам найбільш точно визначити основні цілі та пріоритети створеної системи управління якістю. Сподіваємося, що Ви з розумінням поставитеся до наших прохань, тому що вони спрямовані на підвищення якості Вашого обслуговування.

Анкета замовника